گواهینامه ها

رزومه

ردیف 

خريدار

محل نصب

مدل

تعداد

1

شرکت شالوده

مجری اتوبان ساوه - سلفچگان

VOLVO TAD 1241GE 412 KVA

2 دستگاه

2

شرکت شالوده

مجری اتوبان ساوه - سلفچگان

VOLVO TAD 1631GE 565 KVA

1 دستگاه

3

شرکت شالوده

مجری اتوبان ساوه - سلفچگان

VOLVO TAD 1032GE 300 KVA

1 دستگاه

4

شرکت شالوده

مجري ايستگاه پمپ بنزين ساوه - سلفچگان

PERKINS-1004 TG 1 V1 KVA

2 دستگاه

5

شرکت شالوده

مجری اتوبان ساوه - سلفچگان

CUMMINS NTA 855 G2 250 KVA

1 دستگاه

6

شرکت پيرليت

مجري راه سازی هیچان - چابهار

VOLVO TAD 1032 GE 340 KVA

2 دستگاه

7

شرکت پارس ست

پروژه لوله گذاري گاز نطنز

PERKINS 4.236    57 KVA

10 دستگاه

8

آستان قدس رضوي

پرورش ميگو واقع در بندر گناوه

VOLVO TD 520 GE 93 KVA

1 دستگاه

9

شرکت پويش کار

مجري لوله گذاري نفتی واقع در شهر بابک کرمان

VOLVO TD 720 GE 140 KVA

1 دستگاه

10

مرکز تهيه غذاي فارسي

خيابان دولت تهران

VOLVO TAD 720 GE 166 KVA

1 دستگاه

11

شرکت ايزراه

مجرِي راه سازي شوشتر - مسجد سليمان

VOLVO TAD 1242   453 KVA

1 دستگاه

12

شرکت پلاستيک پيکره

شهر صنعتی قزوين

VOLVO TAD 1630 GE 515 KVA

1 دستگاه

13

شرکت بهسازان انرژي گستر

مرکز آموزش دولتي تهران

VOLVO TAD 1631 E 565 KVA

1 دستگاه

14

بيمارستان خيريه رحيميان

قزوين

VOLVO TAD 1241 GE 412 KVA

1 دستگاه

15

مرکز جراحی محدود ميرداماد

تهران

VOLVO TAD 720 GE 166 KVA

1 دستگاه

16

مرکز جراحی سعادت آباد

تهران

VOLVO TAD 720 GE 166 KVA

1 دستگاه

17

کارخانه قير

بندرعباس

VOLVO TAD 720 GE 166 KVA

1 دستگاه

18

شرکت سراوان

برج دنا

LEYLAND 65 KVA

1 دستگاه

19

شرکت سراوان

برج واقع در زعفرانيه

PERKINS 1004 TG 170 KVA

1 دستگاه

20

شهرک شير آلات بهداشتي اخوان

 

CUMMINS 250 KVA

1 دستگاه

21

کارخانه سنگ ميکا شيت

کاشان

VOLVO TAD 1630 GE 515 KVA

1 دستگاه